Report: Animate your HTML5

Martin Görner

V pondělí jsme pořádali naší historicky první akci za GDG Pardubice a mohlo se nám zprvu zdát, že jsme si vzali hned velké sousto, ale zvládli jsme to celkem obstojně až na drobnosti.

S propagací akce jsme začali 14 dní předem a za tu dobu se nám přes registrační formulář registrovalo víc než 140 lidí a velká část za poslední dny.

Těsně před akcí

Pár desítek minut před akcí se neslo v myšlenkách na to, kolik lidí nakonec můžeme reálně očekávat a výsledný počet návštěvníků přednášky byl více než uspokojivý. Celkem dorazilo 109 lidí a k tomu nás bylo 10 organizátorů. Poslední minuty před akcí zastínily obavy o včasný příjezd Martina, ale vše nakonec dopadlo dobře a měli jsme jen menší zpoždění.

Bravurně zvládnutá přednáška

Celá Martinova přednáška se nesla v zábavném a energickém stylu. Pro některé to mohla být i lehce kulturní vložka díky Martinově slovenštině.

Z technického hlediska měl Martin přednášku zvládnutou na jedničku. Ukázky byly nejen velice trefné, ale i vtipné. Postupně nám představil čtyři různé postupy, kterými lze vytvářet animace přímo v prohlížeči. Vzal to postupně od nejjednoduššího způsobu (pomocí CSS3 transitions) přes vlastnoručně definované CSS3 animace, SVG animace až po využívání technologie WebGL prostřednictvím knihovny Three.js.

Feedback

Z odezvy od několika návštěvníků můžeme říct, že ačkoliv například o daném tématu předem nic nevěděli, odnesli si z přednášky mnoho.

Závěr přednášky

Těsně před koncem přednášky Martin ještě zmínil možnost pořádání “social codelabu”, čímž přesně vystihl námi už plánovanou akci. Celou přednášku Martin zakončil vtipně otázkou, zda jdeme na pivo. :-) Na afterparty zmínil dokonce možnost při codelabech asistovat přes hangout, což považujeme za brilantní nápad.

Zhodnocení

Sebekritickým shrnutím bychom se mohli ohodnotit tak, že se nám povedla propagace a věci kolem ní, ale naopak se nám nepovedlo, vzhledem k časovému presu po pozdějším příjezdu Martina, domluvit se na věcech jako předávání mikrofonu dotazujícím, čímž byli o dotazy ochuzeni ti, co nás sledovali skrze hangout.

Akci tedy i přes některé nedostatky hodnotíme jako celkem povedenou a už se můžete těšit na naše další akce.

Prosba o zpětnou vazbu

Všem, kteří byli na včerejší akci, budeme vděčni za vyplnění zpětné vazby skrze dotazník. Ti, kdo u feedbacku vyplní email se jménem a jejich zpětná vazba bude hodnotná, tak ti nejlepší se mohou těšit na nějaké ceny. :-)

Poděkování

Na úplný závěr našeho prvního reportu bychom rádi poděkovali zejména Martinovi za skvěle provedenou přednášku, ale i Vám všem kdo jste fyzicky dorazili nebo jste nás sledovali živě přes hangout.

Záznam z přednášky

Pondělí 25.2.2013 18:30, Místnost - posluchárna H1
Náměstí Československých legií - FEI
Vyrobil tým GDG Pardubice 2013